wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku pawilonu hotelowego na potrzeby realizacji projektu


Zapraszamy do udziału w przetargu na

wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku pawilonu hotelowego na potrzeby realizacji projektu

Zapytanie ofertowe upublicznienie :

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/32271